RIJKSOVERHEID

Prinsjesdag 2022

Op deze 3e dinsdag in september begon het nieuwe werkjaar van de regering. En bood minister Kaag van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

Wat zijn de plannen ten aanzien van gezond leven en preventie?

Het kabinet wil een gezonde leefomgeving en leefstijl stimuleren. Doel is om een fitte en veerkrachtige samenleving te krijgen, waarin mensen minder snel ziek worden. En ouderen lang gezond blijven. Hiervoor maakt het kabinet in 2023 € 90 miljoen vrij. 

Integraal Zorgakkoord

Het kabinet wil ook dat de zorgpartijen meer gaan samenwerken, en de beperkte capaciteit van de zorg beter verdelen. De afspraken hierover staan in het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) (16 september '22). 

"Gezond leven en preventie' is één van de thema's in het IZA. Wat dit concreet gaat betekenen is nog niet duidelijk, wel dat de gemeenten een belangrijke rol gaan spelen.

Nationaal Preventieakkoord

Via het Nationaal Preventieakkoord streeft het kabinet naar de Gezonde Generatie in 2040. Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik:

  • Een rookvrije generatie;
  • minder overgewicht (van 50% naar 38% van de volwassenen);
  • minder overmatig alcoholgebruik (van 8,9% naar 5%).

In het Regeerakkoord hebben de partijen afgesproken elk jaar € 60 miljoen te reserveren voor preventie.

Sport en bewegen

Daarnaast komt er extra aandacht voor mentale gezondheid en meer focus op sport en bewegen.

Doel is dat in 2040 75% van de mensen minstens 2,5 uur per week beweegt *).  Nu is dat minder dan 50%. Om dit te bereiken, wil het kabinet onder andere meer doelgroepen bereiken en sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk maken. Bijvoorbeeld via buurtsportcoaches. 

*) Dit is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad in de Beweegrichtlijnen. Deze geven aan hoeveel iemand moet bewegen voor een goede gezondheid.

Lesprogramma’s voor scholen over gezond eten

De overheid vind het ook belangrijk dat leerlingen bewust worden gemaakt van gezond eten. Er zijn verschillende programma's om dit te stimuleren, zoals:

Voedselkeuzelogo Nutri-score

De Rijksoverheid heeft de Nutri-score gekozen als voedselkeuzelogo. Dit logo moet consumenten helpen om gezondere productkeuzes te maken. De vraag op dit moment is in hoeverre de Nutri-Score aansluit op de voedingsrichtlijnen. Momenteel buigt de vaste Commissie Voeding van de Gezondheidsraad zich hier. Het streven is dat dit advies eind 2022 afgerond zal worden. 

Gratis schoollunches

Het kabinet wil  € 100 miljoen reserveren voor gratis schoollunches in kwetsbare wijken. Het doel is om te voorkomen dat kinderen zonder eten op school komen én ervoor zorgen dat ze gezond(er) gaan lunchen. 

JOGG directeur-bestuurder Marjon Bachra roept tijdens de derde landelijke editie van NLvitaal op zaterdag 8 oktober jl. op om gezonde voeding absoluut niet te vergeten. Bron: GLOS Educatief

“We moeten ervoor waken dat ongezonde aanbieders op deze manier de scholen binnen komen.

Zodat er een gedegen start wordt gemaakt met het structureel invoeren van gratis gezonde schoollunches in Nederland.”

Lees meer op de website van de Rijksoverheid / Productie en keuze gezonde voeding.