AGENDA

Voeding- en/of leefstijl events voor professionals

Kijk op deze pagina of er voor jou een interessant symposium of webinar  voeding en/of leefstijl tussenstaat.

 • Deze agenda bevat links waarmee je jezelf kunt aanmelden of informatie te verkrijgen.
 • Aanvullingen op de agenda altijd welkom! .  

Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer - Voor behandelaars

31 Maart 2023

14 februari 2023 mini symposium voeding in de eerste levensjaren

Leefstijlgeneeskunde krijgt een steeds belangrijkere rol in de spreekkamer. Waar tot voor kort leefstijl vooral gezien werd als middel ter preventie van aandoeningen, wordt het nu ook in toenemende mate ingezet in de behandeling van chronische ziekten. 

 • Wat houdt een gezonde leefstijl nu precies in? Wat werkt en wat niet?
 • En hoe kunt u het inzetten in uw klinische praktijk, met en bij uw patiënten? 

 Ontdek hoe u leefstijlgeneeskunde kunt inzetten in uw klinische praktijk, met en bij uw patiënten. 

Meer info op de website van Bohn Stafleu van Loghum. 


Gezonde voeding & beweging in de revalidatie - Themadag

14 April 2023

14 februari 2023 mini symposium voeding in de eerste levensjaren

Bij het revalideren van mensen in de (geriatrische) revalidatie wordt de relatie tussen goede voeding en gezond bewegen steeds meer onderkend.

 • Kennis en praktische handvatten die direct in de praktijk toegepast kunnen worden.
 • Voor fysiotherapeuten, diëtisten, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, logopedisten en andere revalidatieprofessionals.

Ben jij er straks bij?

Meer info op de website van studio GRZ.


Better together – Passende zorg in de praktijk - Congres NVD

18 April 2023

14 februari 2023 mini symposium voeding in de eerste levensjaren

 Het regent nieuwe akkoorden, zoals het IZA en het GALA en die draaien allemaal om ‘passende zorg’

 • Wat doe je wel of niet? Hoe kan je de zorg meer rondom de patiënt of cliënt organiseren?
 • Laat je tijdens dit congres informeren én inspireren wat samenwerken is, zodat jouw zorg of advies er beter van wordt en leer je hoe jij er zelf in staat. Samen is immers belangrijk; transmuraal, (boven)regionaal en lokaal, en ook over grenzen heen en tussen disciplines.  

Meer info op de website de NVD.


Congres Kanker & Leven

12 Mei 2023

14 februari 2023 mini symposium voeding in de eerste levensjaren

"Hoe kunnen we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden?" 

Deze vraag staat centraal op dit multidisciplinaire congres.

 • Georganiseerd door de Taskforce Cancer Survivorship, waar LWDO (Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie) deel van uitmaken. 

Meer info op de website van het Congresbureau. 


Voeding voor het brein

2 Juni 2023

revalidatie en prehabilitatie goed gevoed 7 juni 2023 symposium

Voeding bepaalt mede hoe we ons voelen, hoe we denken en hoe we ons gedragen. Als we voor onze mentale gezondheid willen zorgen, moeten we aan onze voeding werken. Lieneke van de Griendt, huis- en leefstijlarts, is dagvoorzitter. Sprekers zijn onder andere:

 • Georgia Ede, Amerikaanse nutritional psychiatrist, over voeding en ons mentale welzijn.
 • Leo Pruimboom, biochemist, bespreekt de sluimerende aanwezigheid van chronische inflammatie bij diverse ziekten, zoals parkinson.
 • Han Siem, complementair en regulier werkend apotheker, over het veilig inzetten van supplementen en medicatie naast voeding.

Meer info op de website van Voedingsgeneeskunde. 


VoedingNL 2023: Revalidatie en prehabilitatie 'goed gevoed!

7 Juni 2023

revalidatie en prehabilitatie goed gevoed 7 juni 2023 symposium

Voeding is een belangrijk onderdeel bij revalidatie. De afgelopen jaren is dat steeds duidelijker geworden uit onderzoek. Voedingsinterventies worden steeds meer toegepast, om de patiënt optimaal te kunnen laten revalideren. Ook bevordert het de kwaliteit van leven en het herstel na ziekte.

 • VoedingNL 2023 combineert verfrissende wetenschappelijke inzichten met praktische adviezen en zet aan tot levendige discussies.
 • Voor diëtisten en alle professionals met hart voor voeding.

Meer info op de website van VoedingNL. 


(W)EET HET! Alles over voeding in de (gezondheids)zorg

9 Juni 2023

revalidatie en prehabilitatie goed gevoed 7 juni 2023 symposium

Symposium ter gelegenheid van de lancering van het Leerboek Voeding.

Dit leerboek helpt kennis over voeding toe te passen in preventie en behandeling. Het richt zich vooral op praktiserende en aankomende artsen, diëtisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. 75 vooraanstaande artsen, wetenschappers, diëtisten en andere experts werkten mee aan deze uitgave.

 • Enkele auteurs zullen een inspirerende presentatie geven in een TED-talk opzet.
 • De middag wordt afgesloten met een presentatie van prof. Louise Fresco, de symbolische aanbieding van het Leerboek Voeding en uiteraard een feestelijke borrel.

Meer info op de website van Leerboek Voeding. 


Micronutrient Forum 6th Global Conference (hybrid)

16-20 October 2023

The Micronutrient Forum tackles some of the most complex technical challenges in micronutrient malnutrition by convening experts from an international community of scientists, policy-makers, private sector and program implementers. We champion and equip decision-makers to eradicate micronutrient deficiencies.

Meer info op de website van