Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert de regering

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Zij heeft als taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid.  

Gezonde voeding, leefstijl en preventie zijn thema's waar de Gezondheidsraad zich mee bezig houdt. 

Zo stelt zij de voedingsnormen vast en beoordeelt periodiek of deze richtlijnen voor een gezond voedingspatroon aangepast moeten worden. Deze normen zijn zowel voor de algemene bevolking als specifieke doelgroepen zoals zoals (jonge) kinderen, zwangeren en mensen met cardiometabole aandoeningen.

De Commissie Voeding werkt momenteel aan de volgende adviezen:

  • Voeding bij cardiometobole aandoeningen
  • Nutri-score
  • Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zuigelingen, kinderen en vrouwen die borstvoeding geven
  • Voedingsnormen voor energie, koolhydraten en vetten .

Hieronder vind je de actuele (voeding en leefstijl) adviezen van de Gezondheidsraad.

Beweegrichtlijnen (2017)