BEROEPSVERENIGINGEN

Een beroepsvereniging is een vereniging van personen die hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen.

  • Vaak hebben zij een informatieve website voor de leden met vakinhoudelijke informatie of wetenswaardigheden.
  • Ook organiseren zij vaak bijeenkomsten voor de leden of een breder publiek.

Diëtisten

De NVD behartigt met trots en plezier de belangen van alle diëtisten werkzaam in verschillende sectoren. 


Gewichtsconsulenten

De BGN streeft naar een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van het beroep.  Zij hanteert lidmaatschapseisen en richtlijnen voor de uitoefening van het beroep (kwaliteitsborging).


Leefstijlcoaches

De BLCN bewaakt en verbetert de kwaliteit van de beroepsuitoefening van leefstijlcoaches.

Aangesloten leefstijlcoaches hebben naast het HBO of WO diploma een diploma tot leefstijlcoach (van een door de BLCN geaccrediteerd opleiding).