BEROEPSVERENIGINGEN

Een beroepsvereniging is een vereniging van personen die hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen.

  • Vaak hebben zij een informatieve website voor de leden met vakinhoudelijke informatie of wetenswaardigheden.
  • Ook organiseren zij vaak bijeenkomsten voor de leden of een breder publiek.

Diëtisten

De NVD maakt zich sterk voor kwalitatief hoogwaardige diëtetiek en komt op voor de belangen van de diëtist. Samen met de leden brengt zij het belang van de diëtist bij ziekte, gezondheid en kwaliteit van leven continu onder de aandacht. 

Media gebruik, zoals 


Gewichtsconsulenten

De BGN streeft naar een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van het beroep.  Zij hanteert lidmaatschapseisen en richtlijnen voor de uitoefening van het beroep (kwaliteitsborging).

 


Leefstijlcoaches

De BLCN bewaakt en verbetert de kwaliteit van de beroepsuitoefening van leefstijlcoaches.

Aangesloten leefstijlcoaches hebben naast het HBO of WO diploma een diploma tot leefstijlcoach (van een door de BLCN geaccrediteerd opleiding).