Publicatie door de NVD

Wat doet de NVD?

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroepsvereniging voor bijna 3000 diëtisten. De NVD behartigt met trots en plezier de belangen van alle diëtisten werkzaam in verschillende sectoren. Denk aan paramedische diëtisten, maar ook aan diëtisten in de rol van voedingskundige bij bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen en andere sectoren. Verder draagt de NVD zorg voor kwaliteitsbeleid en kennisvergroting. Bovendien zit de NVD aan tafel bij bestuurlijke afspraken met de overheid en tal van andere partners. Enkele voorbeelden zijn gemeenten, (para)medische beroepsverenigingen, ziekenhuizen, instellingen, hogescholen, universiteiten en verschillende maatschappelijke organisaties.

Wat doet een diëtist?

Diëtetiek is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, ‘evidence-based practice’ en ‘practice based evidence’, over het consumeren van voeding, het functioneren van het menselijk lichaam en de psychologie van gedragsverandering. Diëtisten zorgen vanuit deze drie invalshoeken voor een optimale voedingsstatus voor ieder mens als de basis voor een gezond leven.

De diëtist als paramedicus

Vaak is het nodig mensen te ondersteunen in het bereiken van een optimale voedingsstatus door een gepersonaliseerd dieetadvies, begeleiding en coaching. Dat is het vak van de diëtist als paramedicus. Bij veel aandoeningen kan een dieetbehandeling het verschil maken bij genezing, herstel en kwaliteit van leven van een patiënt/cliënt.

De diëtist als voedingskundige in de maatschappij

Daarnaast kunnen mensen worden ondersteund in het verbeteren van hun leefstijl door preventief beleid, programma’s, preventieakkoorden, voedingsmiddelen, voorlichting of een gezonde leefomgeving. Dat is het vak van de diëtist als voedingskundige in de maatschappij. Diëtetiek is daarmee van belang in de gezondheidszorg, de publieke gezondheid, het bedrijfsleven, de sportwereld en in onderwijs en onderzoek.

Zo dragen diëtisten, als paramedicus en als voedingskundige, bij aan gezond ouder worden en het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen. Hoe wat dat doen? Daarover lees je meer in de ‘Visie op de diëtetiek en de diëtist in 2030’.

Video: Wat doet een diëtist?

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek (NTVD) is het vaktijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het is gericht op diëtisten en andere professionals die zich bezighouden met voeding. In het tijdschrift krijgen voeding en diëtetiek over de volle breedte de aandacht. De informatie wordt geborgd door een wetenschappelijke adviesraad.

Het NTVD verschijnt 5 keer per jaar. In het tijdschrift lees je onder andere het laatste nieuws, wetenschappelijke artikelen en de praktische toepassing daarvan, interviews met mensen uit het werkveld en ontwikkelingen binnen de diëtistenpraktijk.

NVD-leden krijgen het NTVD-tijdschrift gratis als onderdeel van hun lidmaatschap. Ook krijgen ze toegang tot alle online artikelen op de website.

Nieuwsbrief

Naast het NTVD ontvangen NVD-leden twee keer per maand de online nieuwsbrief. Hierin staat het laatste nieuws over ontwikkelingen op het gebied van voeding en diëtetiek. Door de nieuwsbrief blijven diëtisten bovendien op de hoogte van netwerkbijeenkomsten, overheidsbeleid en belangenbehartiging door de NVD.

Artsenwijzer Diëtetiek

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is. Je vindt informatie over indicaties en doelstellingen van dieetbehandeling. De wijzer biedt tevens praktische informatie voor in de spreekkamer en betrouwbare en toegankelijke informatie om te delen met je patiënt.

Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals, met wie de diëtist nauw samenwerkt, kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek bij een veelheid aan aandoeningen.

Richtlijnen

Er zijn veel richtlijnen beschikbaar voor verschillende aandoeningen en doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan ondervoeding, diabetes mellitus, oncologie of geriatrie en ouderen. Een richtlijn geeft informatie over een aandoening, de symptomen en behandeling. Specifieke richtlijnen voor diëtisten noemen de kenmerken van de dieetbehandeling. Bijvoorbeeld hoeveel energie en eiwit iemand met COPD nodig heeft.

De NVD heeft een handig overzicht gemaakt van alle beschikbare richtlijnen per aandoening of doelgroep. Hierdoor is het makkelijk om snel de juiste informatie te vinden.

Lid worden en meer informatie