DISCLAIMER

Dit is de disclaimer van Voedingsexpertise & Leefstijl

 

Ondanks de getrachte zorg en inspanningen kan zich de mogelijkheid voordoen dat de inhoud op de website onjuist of onvolledig is. De aangeboden informatie op deze website is bedoeld als algemeen en vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Door de website www.voedingsexpertise.nl te bezoeken en/of de informatie op deze website te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer en bent u derhalve gebonden aan de inhoud hiervan.

 

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.voedingsexpertise.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.voedingsexpertise.nl is verkregen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gepubliceerde advertenties; evenmin houdt het opnemen van advertenties een aanbeveling van ons in.

 

Auteursrecht

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten van de gebruikte teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming dit intellectuele eigendom te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken en/of te verspreiden. Voor publicaties van derden gelden de publicatievoorwaarden van Voedingsexpertise & Leefstijl.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website www.voedingsexpertise.nl bevinden zich links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

 

Wijzigingen

Voedingsexpertise & Leefstijl behoudt zich het recht voor dat de inhoud van de website en de aangeboden diensten, teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website te allen tijde kunnen worden gewijzigd, zonder voorafgaande mededeling. Tevens kan de website zonder voorafgaande mededeling worden beëindigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Vragen?
Indien u nog vragen heeft over de Disclaimer van Voedingsexpertise & Leefstijl kunt u een e-mail sturen naar info@voedingsexpertise.nl

 

Versie: 23 augustus 2022