Tekst opgesteld door NTVL

Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde

Vakblad voor medische professionals (HBO / WO)

  • Verschijnt 6x per jaar
  • Uitgegeven door Medsuna B.V.
  • Wetenschappelijke hoofdredactieraad

Het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL) beoogt op een snelle en goed toegankelijke wijze de actuele ontwikkelingen in de leefstijlgeneeskunde te volgen.

Het NTVL biedt peer-reviewed, evidencebased, onafhankelijke nascholing voor alle HBO(+) Healthcare-professionals werkzaam op het gebied van Leefstijlgeneeskunde in Nederland.

De inhoud komt tot stand door een hoofdredactieraad van bijna 30 experts.

Website NTVL:      www.ntvl.nl

Op ntvl.nl vind je online ook alle artikelen met een zoekfunctie zodat je eenvoudig relevante informatie kunt vinden.