Evidence-based diëtetiek

M.Forrmer-Boon, J.J. van Duinen, R.W.C. Schuurman

VERNIEUWDE DRUK

Dit boek beschrijft een gestructureerde aanpak om te komen tot optimale voedingszorg. Het is bedoeld voor diëtisten in de eerste- en tweedelijnszorg én voor studenten. Het boek draagt bij aan de professionalisering van de diëtetiek in Nederland en Vlaanderen.

Evidence-based diëtetiek is een belangrijk onderdeel van het diëtistisch zorgproces.  Door deze gestructureerde aanpak komen diëtisten samen met de patiënt tot de best passende behandeling. 

Deze vierde druk van Evidence-based diëtetiek. Principes en werkwijze gaat in op de vijf stappen van evidence-based diëtetiek. Iedere stap is uitgewerkt in een apart hoofdstuk: het formuleren van een duidelijke vraag, het zoeken en vinden van wetenschappelijke bronnen, het beoordelen van de kwaliteit van bronnen, en het implementeren en het evalueren van de behandeling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert het boek hoe professionals de vijf stappen kunnen toepassen.